بررسی مفهوم سرعت در اینترنت

سرعت اتصال شما به اینترنت برحسب (کیلوبیت در ثانیه) نمایش داده می شود و سرعت دانلود بر حسب KBps (کیلوبایت بر ثانیه) و از طرفی هر بایت معادل ۸ بیت می باشد. پس اگر سرعت اینترنت شما به فرض ۱۰۲۴ کیلو بیت در ثانیه باشد با تقسیم عدد ۱۰۲۴ بر ۸ آن را به کیلو بایت در ثانیه تبدیل کرده ایم و چون طبق قرار داد سرعت دانلود همواره برحسب KBps می باشد پس سرعت دانلود شما با توجه به حاصل تقسیم برابر KBps  ۱۲۸ خواهد شد.

مثلا اگر شما اینترنت ADSL با سرعت  Kbps128 داشته باشید، سرعت دانلود شما حداکثر ۱۶ کیلوبایت بر ثانیه خواهد بود (این عدد از تقسیم ۱۲۸ بر ۸ به دست میآید)

همچنین اگر از سرویس های جدید پرسرعت استفاده میکنید و مثلا سرویس Mbps 2 دارید (۲ مگ) برای اینکه بفهمید سرعت دانلود شما چقدر باید باشد به این ترتیب عمل کنید:

هر مگابایت برابر با ۱۰۲۴ کیلوبایت است. بنابر این سرویس ۲ مگ معادل ۲۰۴۸ کیلوبایت است. با تقسیم این عدد بر ۸، عدد ۲۵۶ به دست می آید. یعنی سرعت دانلود شما باید حدود ۲۵۶ کیلوبایت بر ثانیه باشد.

جدول تبدیل واحد های سرعت در اینترنت

سرعت سرویس حد اکثر دانلود در بهترین شرایط
۱۰۲۴ (۱ Mbps) ۱۲۸ KBps
۲۰۴۸ (۲ Mbps) ۲۵۶ KBps
۳۰۷۲ (۳ Mbps) ۳۸۴ KBps
۴۰۹۶ (۴ Mbps) ۵۱۲ KBps
۸۱۹۲ (۸ Mbps) ۱۰۲۴ KBps
۱۶۳۸۴ (۱۶ Mbps)

۲۰۴۸ KBps