تقویم زمانی و شیوه سفارش کتاب های درسی دانش آموزان

 

✅ﺷﺮﻭﻉ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻛﺘﺐ ﺩﺭﺳﻲ

ثبت ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﺳﻲ ﺑﺼﻮﺭﺕ اﻧﻔﺮاﺩﻱ اﺯ ۹۷/۲/۵ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ثبت ﺳﻔﺎﺭﺵ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺗﻮﺳﻄ ﻣﺪاﺭﺱ اﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ۹۷/۲/۹ﻓﻌﺎﻝ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

تقویم زمانی و شیوه سفارش کتاب های درسی دانش آموزان دوره های تحصیلی آموزش ابتدایی، متوسطه دوم شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش، شاخه نظری رشته معارف اسلامی و کتاب های درسی تکمیلی مدارس دوره اول متوسطه ویژه استعدادهای درخشان

ثبت سفارش و توزیع کتاب های درسی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دوره های تحصیلی آموزش ابتدایی، متوسطه دوم شاخه فنی و حرفه ای (پایه دهم، یازدهم و دوازدهم)، شاخه نظری رشته معارف اسلامی و کتاب های درسی تکمیلی مدارس دوره اول متوسطه ویژه استعدادهای درخشان از طریق سامانه www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com  و برابر جدول تقویم زمانی زیر انجام می شود.

لازم است مدارس ضمن اطلاع رسانی به دانش آموزان به شرح جدول تقویم زمانی زیر نسبت به ثبت سفارش کتاب های درسی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ با فرض قبولی دانش آموز در سال تحصیلی جاری اقدام نمایند. در صورت عدم موفقیت دانش آموز در پایه فعلی در زمان اصلاح سفارش امکان تغییر پایه وجود خواهد داشت.

تقویم زمانی سفارش کتاب های درسی
عنوان فعالیت دوره تحصیلی تاریخ شروع تاریخ پایان
ثبت سفارش گروهی و انفرادی پایه دوم تا پایه ششم دوره ابتدایی ۹۷/۲/۵ ۹۷/۳/۳۱
پایه اول دوره ابتدایی ۹۷/۴/۲۳ ۹۷/۶/۲۰
اصلاح سفارش پایه اول تا پایه ششم دوره ابتدایی ۹۷/۵/۱ ۹۷/۶/۱۶
توزیع استان به منطقه تمامی دوره های مذکور ۹۷/۵/۱ ۹۷/۶/۲۰
توزیع منطقه به مدرسه تمامی دوره های مذکور به جز فنی و حرفه ای و کاردانش ۹۷/۶/۱۲ ۹۷/۶/۳۱
متوسطه دوم شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش ۹۷/۶/۲۰ ۹۷/۶/۳۱
توزیع مدرسه به دانش آموز تمامی دوره های مذکور اولین روز شروع سال تحصیلی ۹۸-۹۷

در خصوص زمان ثبت سفارش کتاب برای دانش آموزان متوسطه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

شیوه ثبت نام و ثبت سفارش خرید کتاب درسی

  • دانش آموزان و اولیاء آنان، در صورت تمایل می توانند از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت سفارش انفرادی اقدام کنند و برای ورود به سامانه کد ملی دانش آموز، نام کاربری و شش رقم سمت راست شماره سریال شناسنامه دانش آموز یا کدملی پدر یا کدملی مادر، “رمز عبور” ورود به سامانه می باشد.
  • کتاب های درسی دانش آموزان دوره های تحصیلی آموزش ابتدایی، متوسطه دوم شاخه های فنی و حرفه ای، کاردانش، رشته معارف اسلامی و کتاب های درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه دانش آموزان استعدادهای درخشان، از طریق مدرسه محل تحصیل آنان که در سفارش دانش آموز قید شده است، توزیع می شود.

آﺩﺭﺱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ :

irtextbook.ir

irtextbook.com